Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Grantobiorca: Marietta Siminiak Makeup

Wartość grantu: 23 535,33 zł

+48 791 556 034 kontakt@mariettastudio.pl